No Picture

Juice WRLD – Jordan Lyrics

July 16, 2018 Azlyrics 0

[Chorus] I’m like woah, you scorin’ You ballin’, you ballin’ like Jordan I’m like woah, you scorin’ You ballin’, you ballin’ like Jordan I’m like […]

No Picture

Kris Wu – 6 lyrics

May 20, 2018 Azlyrics 0

World wide tour yayayaya yaya Kàn shénme 6 nǐ hé wǒ zǒu yī bō Xiōngdì yìqì wǒmen de crew bù tài jiǎng dàolǐ Only on […]